ฟังคำแนะนำที่น่าสนใจจากพระวิญญาณแห่งการพยากรณ์:

ฟังคำแนะนำที่น่าสนใจจากพระวิญญาณแห่งการพยากรณ์:

“แทนที่จะให้ผู้รับใช้ทำงานให้กับคริสตจักรที่รู้ความจริงแล้ว ให้สมาชิกของคริสตจักรพูดกับคนงานเหล่านี้ว่า ‘จงไปทำงานเพื่อวิญญาณที่พินาศในความมืด พวกเราเองจะดำเนินการบริการของคริสตจักรต่อไป เราจะรักษาการประชุมต่อไป และโดยติดสนิทในพระคริสต์ เราจะรักษาชีวิตฝ่ายวิญญาณไว้ เราจะทำงานให้กับจิตวิญญาณที่อยู่รอบตัวเรา และเราจะส่งคำอธิษฐานและของประทานของเราเพื่อสนับสนุนคนงานในไร่นาที่ขัดสนและขาดแคลนมากขึ้น’”—Testimonies for the Church, Vol 6, page 30 

“หากได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง หากมีการปฏิบัติตามวิธีการที่เหมาะสม 

สมาชิกคริสตจักรทุกคนจะทำงานของตนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของร่างกาย เขาจะทำงานเผยแผ่ศาสนาคริสต์ แต่คริสตจักรกำลังจะตาย และพวกเขาต้องการให้รัฐมนตรีเทศนาแก่พวกเขา พวกเขาควรได้รับการสอนว่านอกจากพวกเขาจะยืนอยู่คนเดียวได้โดยไม่มีผู้ปฏิบัติศาสนกิจ พวกเขาต้องเปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่และรับบัพติศมาอีกครั้ง พวกเขาต้องเกิดใหม่อีกครั้ง”—การประกาศข่าวประเสริฐ หน้า 381 “มันทำให้ผู้ที่รู้ความจริงอ่อนแอลงเพื่อให้รัฐมนตรีของเราใช้เวลาและพรสวรรค์กับพวกเขาที่ควรมอบให้กับผู้ที่ยังไม่กลับใจใหม่… ตราบใดที่สมาชิกคริสตจักรไม่พยายาม ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น ความอ่อนแอทางวิญญาณครั้งใหญ่จะต้องเป็นผลตามมา”—ประจักษ์พยานสำหรับศาสนจักร เล่ม 7 หน้า 18 “ความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผู้คนของเราได้รับคือการสอนพวกเขาให้ทำงานเพื่อพระเจ้าและพึ่งพา พระองค์ ไม่ใช่ผู้รับใช้…มีหลายครั้งที่เหมาะสมที่ผู้รับใช้ของเราจะกล่าวปาฐกถาสั้น ๆ ในโบสถ์ของเราในวันสะบาโต เต็มไปด้วยชีวิตและความรักของพระคริสต์ แต่สมาชิกคริสตจักรไม่ควรคาดหวังให้มีการเทศนาทุกวันสะบาโต”—Testimonies for the Church, Vol 7, ฉันต้องการกระตุ้นให้ผู้นำคริสตจักรในทุกระดับทั่วโลกช่วยคริสตจักรและศิษยาภิบาลมุ่งเน้นไปที่พันธกิจที่ขยายออกไปของคริสตจักรโดย Mission to the Cities เป็นองค์ประกอบใหญ่ของแผนการประกาศเชิงกลยุทธ์ของเราที่เรียกว่า “เข้าถึงโลก”  ให้เรากระตุ้นผู้อื่นเป็นการส่วนตัวให้มุ่งความสนใจไปที่พันธกิจในการแบ่งปันข่าวสารของทูตสวรรค์ทั้งสามโดยมุ่งเน้นที่พระคริสต์และความชอบธรรมของพระองค์แทนที่จะเป็นเป้าหมายส่วนตัว การคิดอย่างเป็นอิสระ ต่อข้อความเชิงพยากรณ์ของเรา การกระทำทางสังคมที่เข้าใจผิดซึ่งตรงกันข้ามกับข่าวประเสริฐที่สมบูรณ์ของศาสนาคริสต์เชิงปฏิบัติ ประสบการณ์ทางศาสนาที่มีอยู่จริงที่ “รู้สึกดี” แบบผิดๆ การแทนที่อารมณ์นิยมด้วยความจริงในพระคัมภีร์ที่มั่นคง ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับวิวัฒนาการ และอื่น ๆ อีกมากมาย สิ่งกวนใจที่มารจะให้เราไล่ตาม ตระหนักว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวของเรากับพระเยซูผ่านการศึกษาพระคัมภีร์ การศึกษาพระวิญญาณแห่งการพยากรณ์  

ภารกิจสู่เมืองอยู่ตรงหน้าคุณ ประกาศข่าวประเสริฐแก่โลกนี้โดยฤทธิ์

อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนที่จะสายเกินไป รับความท้าทายและวิ่งไปกับมัน! พระเจ้าจะทรงอวยพรการประกาศของเรา ใช้ทุกคนทั้งผู้หญิง ผู้ชาย คนหนุ่มสาว รวมทั้งเด็กๆ ในการติดต่อกับผู้คนในเมืองใหญ่ Linda Koh ผู้อำนวยการ GC ของ Children’s Ministries บอกเราว่าเด็กๆ กำลังทำอะไรใน Mission to the Cities

ลินดา โคห์: ใช่ เด็กๆ ต้องการพระกิตติคุณ จากข้อมูลของเอลเลน จี. ไวท์ และการวิจัยพบว่าเด็กๆ อ่อนแอที่สุด และเราต้องการแบ่งปันพระกิตติคุณกับพวกเขา เราจะเข้าถึงเด็กในเมืองได้อย่างไร? หลายร้อยล้านรอบคริสตจักรทั่วโลก? มาดูโปรแกรมบางส่วนที่เราพยายามกำหนดเป้าหมายไปที่เด็กในเมือง หนึ่งในโรงเรียนสอนคัมภีร์ไบเบิลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือโรงเรียนสอนพระคัมภีร์วันหยุดหรือโรงเรียนสอนสร้างตัวละครในบางพื้นที่ที่เราเรียกกัน งานแสดงสินค้าเพื่อสุขภาพ งานวันกีฬาสี เทศกาลดนตรี โบสถ์ยุ่งเหยิง สัปดาห์แห่งความรัก

 มันวิเศษมาก อบอุ่นใจเมื่อเห็นเด็กเล็กๆ และเด็กๆ ทุกคนที่มาบอกฉันว่า “ฉันต้องการให้พระเยซูเป็นเพื่อนตลอดไป” เราสรรเสริญพระเจ้าเพราะพวกเขาผูกพัน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในแผนก Inter-America สาธารณรัฐโดมินิกัน พวกเขาทำงานเป็นเวลาแปดเดือนกับเด็ก ๆ ที่แบ่งปันพระกิตติคุณ สอนความเชื่อพื้นฐาน เข้าถึงเด็ก ๆ ที่นั่นผ่าน Vacation Bible School และประกาศในวันที่ 26 สิงหาคม ซึ่งเอ็ลเดอร์ลีโตสามารถเป็นพยานได้ เขา อยู่ที่นั่นและพวกเขาเพิ่งให้บัพติสมาเด็กและวัยรุ่น 3,827 คน ฉันพูดว่า “สรรเสริญพระเจ้า” เพราะพวกเขายอมรับพระเยซู 

เราพยายามเข้าถึงพวกเขาด้วยวิธีต่างๆ เราใช้ค่ายเด็ก กระทรวงเด็กผู้ลี้ภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมล่าสุดของเรา เรากำลังพยายามจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาล ชั้นเรียนอ่านออกเขียนได้ ครั้งหนึ่งที่ฉันไปเยี่ยมชมในกัมพูชาและเราเห็นหลายคนแบ่งปันข่าวประเสริฐ มหกรรมสุขภาพ สุขภาพเป็นลิ่มของหลายกระทรวงที่เราทำ เด็กจำนวนมากมา แม้แต่เด็กมุสลิมก็มาร่วมโปรแกรมงานมหกรรมสุขภาพของเรา และในแอลเบเนียและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครเอเชีย เราพบว่าค่ายดนตรีดูเหมือนจะเข้าถึงผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์นิกายแอดเวนติสต์จำนวนมากที่ต้องการมาและเรียนรู้เกี่ยวกับดนตรี แต่พวกเขาผ่านดนตรี เรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าผู้สร้างดนตรีสำหรับพวกเขา  

เมื่อเราดูทรัพยากรต่างๆ ที่เราผลิตขึ้น ทรัพยากรจำนวนมากเป็นแหล่งสุขภาพที่เราหวังว่าจะเข้าถึงพวกเขา และเราหวังว่าเราจะสามารถผ่าน Vacation Bible School เพื่อเข้าถึงลูกๆ ของเราได้ ดังนั้น พี่น้องทั้งหลาย เอลเลน จี. ไวท์บอกเราในการเผยแพร่ศาสนาหน้า 579 ว่า “ในเด็ก ๆ ที่ได้รับการติดต่อกับพระเยซู พระองค์เห็นชายและหญิงที่ควรเป็นทายาทของพระคุณและราษฎรในอาณาจักรของพระองค์ พระองค์รู้ว่าเด็กเหล่านี้จะฟังพระองค์และยอมรับพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ของพวกเขา ง่ายกว่าผู้ใหญ่มาก” ดังนั้น ในการสอนของพระองค์ พระองค์จึงลงมาจนถึงระดับ ใช่ ขอให้เราไม่ลืมที่จะประกาศข่าวประเสริฐแก่เด็กๆ ตั้งเป้าให้ต่ำ คิดให้เล็กลง 

credit : michaelkorsoutletonlinstores.com walkforitaly.com jonsykkel.net worldwalkfoundation.com hollandtalkies.com furosemidelasixonline.net adpsystems.net pillssearch.net lk020.info wenchweareasypay.com